Algemeen

De wereld van NLP

In 2005 telde ik ongeveer 40 NLP instituten in Nederland. Op dit moment lijkt het erop dat we het aantal van 300 al gepasseerd zijn. Sommige van deze instituten hebben zich verbonden aan een van de overkoepelende organisatie in de wereld en anderen hebben daar weer geen banden mee. Misschien lijkt NLP wereld wel een homogeen geheel te zijn, waarin de mensen zich bezig houden met NLP. Maar als je wat rondkijkt in die wereld, luistert en ervaart wat NLP is, dan hoor je toch wel wat verschillende verhalen. Een onderwerp dat de ene trainer heel belangrijk vindt, vindt een andere trainer misschien helemaal niet zo belangrijk. Trainers hebben zeker een grote invloed op de manier waarop NLP-ers NLP toepassen en dus hoe ze zich gedragen. NLP wereld is helemaal niet zo homogeen als misschien gedacht wordt.

In de eerste jaren, nadat Richard Bandler en John Grinder in de 70-er jaren de fundamenten voor NLP hadden gelegd, nam NLP in Amerika een grote vlucht. In de jaren 80 stopte de samenwerking tussen Bandler en Grinder. Blijkbaar waren er te grote verschillen, waardoor ze niet samen verder konden. Ik weet niet wat deze verschillen precies inhielden.
Vlak voor deze periode was eerst al de scheiding tussen Richard Bandler en zijn vrouw Leslie Cameron-Bandler en, in een rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van moord, werd hij vrijgesproken. In diezelfde jaren 80 verzuimde Bandler om de rechten voor het concept NLP vast te leggen en om een structuur voor trainingen neer te zetten om NLP verder te kunnen verspreiden.

Leerlingen van Bandler en Grinder wilden verder, ze wilden NLP over de hele wereld bekend maken. Vanaf halverwege de jaren 80 ontstonden toen verschillende stromingen binnen NLP wereld. Mensen die zich hebben ingezet om NLP verder te ontwikkelen en/of te verspreiden zijn o.a. Robert Dilts, Tony Robbins, Leslie Cameron-Bandler, Steve en Connirae Andreas, Michael Hall, Tad James, Anné Linden en er zijn nog meer NLP-ers van het eerste uur, maar deze mensen hebben naast Bandler en Grinder een belangrijke invloed gehad op het vorm geven en verspreiden van NLP. Een groot deel van de NLP instituten in Nederland en België zijn bijvoorbeeld sterk beïnvloed door Anné Linden. Zij introduceerde NLP in onze regio’s en leidde de eerste trainers op.

In de jaren 90 ontwikkelde Richard Bandler Design Human Engineering (DHE) en Neuro Hypnotica Repatterning (NHR). Het was een poging om onderscheidend te zijn in NLP wereld en hij zeker onderscheidend doordat hij hypnose introduceerde als techniek binnen NLP en omdat hij een lesmethode introduceerde op basis van technieken van Milton Erickson, waarmee hij de lengte van de toen nog standaard 21-daagse NLP training (verspreid over groot aantal maanden) terugbracht naar een aaneengesloten training van 7 dagen. John Grinder heeft zich een tijdlang afzijdig gehouden van het NLP toneel, maar rond 2008 was hij er weer en introduceerde toen zijn New Code.
Robert Dilts heeft als ontwikkelaar een grote invloed gehad op NLP. ‘Sleight of mouth’ en de ‘Logische niveaus’ behoren tot zijn belangrijkste bijdrages aan NLP. (Op de Logische niveaus kom ik later nog terug in een van mijn posts op dit blog.)

In de afgelopen 10 jaar zijn meer trainers afgestapt van de standaard 21 dagen en geven nu NLP trainingen in een aantal blokken en een totaal aantal dagen dat varieert tussen 12 en 20 dagen. Tegelijkertijd zien we ook dat instituten zich van elkaar proberen te onderscheiden. Toen Ben en ik in 2005 onze NLP kennis wilden overdragen deden we dit door een keus te maken voor de NLP richting van Richard Bandler, met hypnose en de nieuwe methode van lesgeven. In het eerste jaar kozen we nog voor een 8-daagse opleiding, later werd dit een 7-daagse opleiding. En we kozen ervoor om het woord ‘opleiding’ te gebruiken in plaats van ‘training’, wat toen alom werd gebruikt. Onze 7-daagse NLP practitioner opleiding is werkelijk een complete NLP opleiding, met net zoveel NLP inhoud als van ander NLP trainingen, maar dan met een andere leermethode.

Er bestaan een aantal wereldwijde organisaties waar NLP instituten zich kunnen aansluiten. De oudste organisatie is De Society of NLP van Richard Bandler. John Grinder heeft zijn International Trainers Academy. Een andere organisatie waar een deel van de Nederlandse instituten zijn aangesloten is ABNLP. Daarnaast zijn er nog verschillende anderen die claimen een wereldwijde organisatie te zijn. In Nederland is een 40-tal instituten verenigd in de NVNLP.
Zover ik weet is de Society of NLP de enige die trainers certificeert die uitsluitend door Richard Bandler zijn opgeleid. NLP instituten die bij andere organisaties zijn aangesloten leiden meestal hun eigen trainers op.

De visie van Ben en mij was dat NLP bij kon dragen om iemands leven in positieve zin te veranderen en we namen toen meer afstand van de gangbare gedachte dat NLP het toepassen van technieken was om gedrag te veranderen. Hierover een volgende keer meer. De behoefte om zich te onderscheiden werd langzaam bij meer instituten duidelijk. NLP + familieopstellingen, NLP + enneagram, spirituele NLP, NLP trainingen die gericht waren op verkopers en NLP trainingen die als therapie dienden zijn enkele voorbeelden.

NLP wereld is zeker niet homogeen. Er zijn verschillende stromingen, verschillende interpretaties en combinaties met andere instrumenten, therapieën en technieken. NLP wereld is heel divers en daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat bij jou past. Er bestaan geen vergelijkingssites waarmee je inhoud of kwaliteit zou kunnen onderscheiden. Er bestaat geen onafhankelijke organisatie waar je je kunt informeren over de mogelijkheden die NLP zou kunnen bieden. Kortom, je moet zelf uitzoeken hoe je in het bos van NLP het instituut, de trainer, vindt die bij jou past. Ga je informeren. Ga op bezoek bij verschillende instituten, kijk, praat, voel, ervaar een stukje van de training/opleiding, informeer je naar de ervaring van NLP-ers en maak je eigen vergelijkingen. Wat heb jij nodig en waar kan je dat halen.
Ik hoop dat dit bericht positief kan bijdragen aan je zoektocht.

Vind de trainer/opleider die bij jou past!