Maand: oktober 2022

NLP

Verbeter je communicatie – met NLP – 3/3

Na rapport maken, vragen stellen en luisteren ga ik nu in op een aantal denkvoorkeuren. waar moet je naar luisteren om de denkvoorkeuren te kunnen horen. De stap daarna is om gebruik te maken van deze denkvoorkeuren, zodat de informatie die jij over wilt brengen beter bij de ander binnenkomt.

In deel 2 heb het metaprogramma zintuigelijk kanaal met de voorkeuren zien, horen en voelen al genoemd en toegelicht. In dit blog ga ik op nog eens 3 metaprogramma’s in.

In totaal staan 60 metaprogramma’s beschreven. Hiervan zijn er 12, met in totaal 30 denkvoorkeuren, die redelijk gemakkelijk kunnen worden herkend. Zelf maak ik gemiddeld gebruik van ongeveer 20 metaprogramma’s met zo’n 50 denkvoorkeuren.

Denkvoorkeuren zijn vaste patronen in de processen waarmee we in ons denkenen informatie verwerken. Op basis van de betekenis van die informatie worden gedrag en de manier van communiceren aangestuurd. De patronen voor denken, gedrag en communicatie zijn oorspronkelijk ontstaan door ervaringen. Ze zijn gebaseerd op de betekenis van informatie van dat moment in een bepaalde context.

Een context is bijvoorbeeld: een omgeving, de mensen op dat moment, of het onderwerp dat aan de orde is. Het patroon is gerelateerd aan die context en dat betekent dat in een bepaalde context steeds hetzelfde patroon wordt gebruikt en dus ook dezelfde voorkeuren. Voor gelijksoortige contexten geldt dat hetzelfde patroon wordt gebruikt. Een belangrijke verandering creëert automatisch een andere context dan daarvoor. Bijvoorbeeld in het geval de omgeving hetzelfde blijft, maar het onderwerp verandert, of dat er een ander persoon bij komt, dan verandert toch de context en kunnen voorkeuren mee veranderen. Voor nu, voor de oefening, is het voldoende om je te richten op de voorkeur van het moment.

(meer…)
Share
NLP

Verbeter je communicatie – met NLP – 2/3

In het vorige blog heb ik besproken wat de eerste stappen zijn naar een betere communicatie.
1. het sturen van de focus naar uptime
2. observeren en luisteren, terwijl je in uptime bent.

Als je geoefend hebt om in uptime te gaan, je aandacht hebt gericht op je gesprekspartner, dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat je op die manier meer informatie krijgt, dan tijdens eerdere gesprekken met diezelfde gesprekspartner. Oefen maar eens met je partner of met vrienden, dan ga je het verschil zeker merken.

In deze blog ga ik in op;
3. rapport maken
4. vragen stellen
5. luisteren naar denkvoorkeuren

Rapport maken

Rapport (spreek uit als ‘rappoor’) is een Frans woord dat precies beschrijft (beter dan gelijksoortige woorden in andere talen) wat we willen bereiken. Rapport maken heeft 2 doelen.
1. een situatie creëren waarin de ander zich prettig voelt en zich gehoord voelt, zodat het automatische denken minder alert wordt.
2. informatie (woorden) zo verpakken dat het binnenkomt in het denkproces van de ander.

(meer…)
Share
NLP

Verbeter je communicatie – met NLP – 1/3

Communiceren is een dagelijkse activiteit, waar we bijna de hele dag mee bezig zijn. De ene keer communiceer je met je partner een andere keer met collega’s op het werk, maar ook met je buren, met vrienden, in de supermarkt, met je hond of kat of met jezelf. In het proces van communiceren gebruiken we woorden, gebaren, intonatie, gezichtsuitdrukkingen, kortom we communiceren met ons hele lichaam.

Maar wist je dat het grootste deel van onze communicatie een onbewust proces is. Dat woorden, gebaren en gezichtsuitdrukkingen als vanzelf ontstaan. Natuurlijk gebruik je ook woorden waar je heel bewust over nagedacht hebt, maar over het algemeen is dat maar een klein deel van je totale communicatie.

In het dagelijkse leven kom ik regelmatig voorbeelden tegen, waarbij matige of ronduit slechte communicatie uitmondt in het maken van (achteraf gezien) verkeerde keuzes, conflicten en ruzies. Een actueel voorbeeld is de communicatie tussen enerzijds overheid en politici en anderzijds de burgers die met problemen kampen. Of het nu gaat over toeslagen, aardbevingsschade, overstromingen of het stikstofbeleid er wordt onvoldoende geluisterd naar wat de andere partij zegt. Maar dit gebeurt ook op kleinere schaal zoals op het werk of in relaties. Met dit blog wil ik een bijdrage leveren aan beter communiceren, want ik weet dat het veel prettiger is als mensen meer naar elkaar luisteren en beter kunnen vertellen wat ze te zeggen hebben.

(meer…)
Share